Koszyk

Produkty

DIN EN 15635:2008

Obowiązująca od sierpnia 2009 roku europejska norma DIN EN 15635 "Stacjonarne systemy regałów stalowych - zastosowanie i konserwacja urządzeń magazynowych" dotyczy regałów stalowych. Norma europejska klasyfikuje urządzenia magazynowe i systemy regałowe jako sprzęt roboczy, który podlega przepisom BHP i musi być sprawdzony przez kompetentną osobę zgodnie z § 10 Rozporządzenia BHP. Kolejność sterowania jest zdefiniowana w standardzie. Odpowiedzialni za to są poszczególni przedsiębiorcy w swojej funkcji pracodawcy.

Norma wprowadza rozróżnienie między "inspekcją specjalistyczną", która ma być przeprowadzana przynajmniej co 12 miesięcy przez "osobę wykwalifikowaną", a innymi inspekcjami lub kontrolami wizualnymi, które mają być przeprowadzane w krótszych odstępach czasu (co tydzień lub w odstępach czasu określonych na podstawie analizy ryzyka przez osobę odpowiedzialną za instalację magazynową).

TOPREGAL® posiada własnych inspektorów półek, którzy są przeszkoleni i certyfikowani jako "osoby kompetentne" w rozumieniu normy DIN EN 15635. Są do tego przeszkoleni, przeprowadzać coroczną kontrolę półek ("inspekcję ekspertów"). Półki są sprawdzane na miejscu i przygotowywany jest raport z kontroli. Następnie stojaki są oznaczane odpowiednią plakietką testową.

trusted shops
W zestawie ochrona kupującego
Bardzo dobry
4.63 /5.00