Koszyk

Produkty

Ochrona danych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych to:
TOPREGAL GmbH
Industriestraße 3
70794 Filderstadt
Niemcy

philipp.schmitt@topregal.com

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona sfery prywatnej jest dla nas bardzo ważna. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat naszej procedury w związku z danymi osobowymi.

1. Dane dostępowe i hosting

Mogą Państwo odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania danych osobowych. Po każdym otwarciu strony internetowej serwer webowy automatycznie zapisuje tylko tak zwany plik dziennika serwera, który zawiera np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę otwarcia, przesłaną ilość danych i dane administratora (dane dostępowe) i dokumentuje otwarcie.

Te dane dostępowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia niezakłóconego działania strony i ulepszania naszej oferty. Zgodnie z art. 6, ust. 1, zd. 1, lit. f RODO służy to zachowaniu naszych uzasadnionych interesów wobec prawidłowego przedstawiania naszej oferty w ramach wyważenia interesów. Wszystkie dane dostępowe będą kasowane najpóźniej siedem dni po zakończeniu wizyty na stronie.

Usługi hostingowe przez oferenta trzeciego
W ramach przetwarzania na nasze zlecenie oferent trzeci świadczy dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji strony internetowej. Wszystkie dane, które są zbierane w ramach korzystania z tej strony internetowej lub w przewidzianych do tego formularzach w sklepie internetowym, zgodnie z poniższym opisem, będą przetwarzane na jego serwerach. Przetwarzanie na innych serwerach następuje tylko w objaśnionym tutaj zakresie.

Ten usługodawca ma siedzibę w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Zbieranie i wykorzystywanie danych do realizacji umów, nawiązywania kontaktu i przy otwieraniu konta klienta

Zbieramy dane osobowe, które dobrowolnie przekazują nam Państwo w ramach zamówienia lub przy nawiązywaniu kontaktu z nami (np. przez formularz kontaktowy lub e-mail). Pola obowiązkowe są oznaczane jako takie, ponieważ w takich przypadkach potrzebujemy tych danych do realizacji umowy lub do przetwarzania Państwa nawiązania kontaktu i bez tych danych nie mogliby Państwo wysłać zamówienia lub nawiązać kontaktu. To, jakie dane są zbierane, wynika z danych formularzy. Zgodnie z art. 6, ust. 1, zd. 1, lit. b RODO stosujemy przekazane przez Państwa dane do realizacji umowy i przetwarzania Państwa zapytań.
Jeśli udzielili nam Państwo na to zgody, zgodnie z art. 6, ust. 1, zd. 1, lit. a RODO, decydując się na otwarcie konta klienta, stosujemy Państwa dane w celu otwarcia konta klienta.
Po całkowitym zrealizowaniu umowy lub skasowaniu konta klienta dane zostają ograniczone do dalszego przetwarzania, a po upływie okresów przechowywania warunkowanych zapisami prawa podatkowego i handlowego zostają usunięte, o ile nie wyrażą Państwo jednoznacznie zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych lub o ile zastrzeżemy sobie dodatkowe stosowanie danych, które jest dozwolone ustawowo i o którym informujemy w tym oświadczeniu. Skasowanie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i może następować poprzez wiadomość na niżej opisane dane kontaktowe lub poprzez przewidzianą do tego funkcję na koncie klienta.

3. Przekazywanie danych

Do wypełnienia umowy zgodnie z art. 6, ust. 1, zd. 1, lit. b RODO przekazujemy Państwa dane zajmującej się dostawą firmie wysyłkowej, o ile jest to konieczne do dostawy zamówionych towarów. Zależnie od tego, którego usługodawcę płatności wybiorą Państwo w procesie zamówienia, dla realizacji płatności przekazywać będziemy pozyskane w tym celu dane płatnicze zajmującej się płatnością firmie i ewentualnie wyznaczonemu przez nas usługodawcy płatności lub wybranej usłudze płatności. Częściowo wybrani usługodawcy płatności zbierają te dane także samodzielnie, o ile utworzą Państwo u nich konto. W takim przypadku konieczne jest zalogowanie się w procesie zamówienia, z podaniem swoich danych dostępowych, u usługodawcy płatności. Oprócz tego obowiązuje oświadczenie o ochronie danych osobowych tego usługodawcy płatności.Przekazywanie danych usługodawcom wysyłkowym
Jeśli wyrazili Państwo jednoznaczną zgodę na to podczas zamówienia lub po Państwa zamówieniu, na jej podstawie zgodnie z art. 6, ust. 1, zd. 1, lit. a RODO będziemy podawać Państwa numer telefonu wybranemu usługodawcy wysyłkowemu, aby mógł on nawiązać z Państwem kontakt przed doręczeniem w celu zapowiedzi lub uzgodnienia dostawy.

Zgoda może zostać w każdej chwili wycofana poprzez wiadomość na niżej opisane dane kontaktowe lub bezpośrednio do usługodawcy wysyłkowego na adres kontaktowy podany poniżej. Po odwołaniu zgody kasujemy podane przez Państwa dane, o ile nie wyrazili Państwo jednoznacznie zgody na ich dalsze stosowanie lub zastrzegamy sobie prawo do dalszego zastosowania danych, które jest dozwolone ustawowo i o którym informujemy Państwa w tym oświadczeniu.

Beck Spedition + Logistik GmbH
Raiffeisenstraße 25
70794 Filderstadt
Niemcy


Przekazywanie danych firmom windykacyjnym
Do wypełnienia umowy zgodnie z art. 6, ust. 1, zd. 1, lit. b RODO przekazujemy Państwa dane wyznaczonej firmie windykacyjnej, o ile po naszym wezwaniu do płatności i upomnieniu należność nie zostanie uregulowana. W takim przypadku egzekucja jest prowadzona bezpośrednio przez firmę windykacyjną. Oprócz tego takie przekazywanie danych służy zachowaniu naszych uzasadnionych interesów dotyczących efektywnego dochodzenia lub egzekwowania należności zgodnie z art. 6, ust. 1, zd. 1, lit. f RODO w ramach wyważenia interesów.

4. Newsletter mailowy i reklama pocztowa

Reklama mailowa z subskrypcją newslettera
Jeśli subskrybowali Państwo nasz newsletter, będziemy stosować wymagane w tym celu lub oddzielnie przekazane przez Państwa dane, aby regularnie przesyłać Państwu nasz newsletter mailowy, na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6, ust. 1, zd. 1, lit. a RODO.

Anulowanie subskrypcji newslettera jest możliwe w każdej chwili i może następować poprzez wiadomość na niżej opisane dane kontaktowe lub poprzez przewidziany do tego link w newsletterze. Po anulowaniu subskrypcji usuniemy Państwa adres mailowy z listy odbiorców, o ile nie wyrazili Państwo jednoznacznie zgody na dalsze wykorzystywanie danych lub zastrzegamy sobie prawo do dalszego wykorzystania danych, które jest dozwolone ustawowo i o którym informujemy Państwa w tym oświadczeniu.

Reklama mailowa bez subskrypcji newslettera i Państwa prawo do sprzeciwu
Jeśli otrzymamy Państwa adres mailowy w związku ze sprzedażą towaru lub usługi i nie sprzeciwią się Państwo temu, zastrzegamy sobie możliwość regularnego przesyłania Państwu mailem na podstawie § 7 ust. 3 UWG ofert dotyczących podobnych produktów z naszego asortymentu, jak te, które właśnie zostały zakupione. Służy to zachowaniu naszych uzasadnionych interesów dotyczących przedstawiania reklam naszym klientom w ramach wyważenia interesów.
W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się takiemu stosowaniu Państwa adresu mailowego poprzez wiadomość na niżej opisane dane kontaktowe lub poprzez przewidziany do tego celu link w mailu reklamowym, przy czym nie powstają w związku z tym inne koszty niż koszty transmisji danych zgodnie z taryfami podstawowymi.

Newsletter będzie wysyłany w ramach przetwarzania na nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekażemy w tym celu Państwa adres mailowy.

Ten usługodawca ma siedzibę w USA i jest certyfikowany zgodnie EU-US Privacy Shield. Aktualny certyfikat jest do wglądu tutaj. Na podstawie tego porozumienia między USA i Komisją Europejską ta ostatnia określiła dla przedsiębiorstwa certyfikowanego poprzez Privacy Shield odpowiedni stopień ochrony danych.

Reklama pocztowa i Państwa prawo sprzeciwu
Oprócz tego zastrzegamy sobie możliwość korzystania z Państwa imienia i nazwiska oraz Państwa adresu pocztowego do własnych celów reklamowych, np. do wysyłania interesujących ofert i informacji dotyczących naszych produktów pocztą tradycyjną. Służy to zachowaniu naszych uzasadnionych interesów dotyczących przedstawiania reklam naszym klientom zgodnie z art. 6, ust. 1, zd. 1, lit. f RODO w ramach wyważenia interesów.

Wysyłki reklamowe będą realizowane w ramach przetwarzania na nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekażemy w tym celu Państwa dane.
Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się zapisywaniu i wykorzystywaniu Państwa danych w tym celu poprzez wiadomość na niżej opisane dane kontaktowe.

5. Przetwarzanie danych przy realizacji płatności

Weryfikacja wypłacalności
Jeśli realizujemy usługę poprzedzającą, np. przy zakupie na fakturę, dla zawarcia umowy zgodnie z art. 22, ust. 2, lit. a RODO konieczne jest pozyskanie informacji na temat identyfikacji i wypłacalności od wyspecjalizowanych w tym celu firm usługowych (wywiadowni gospodarczych). Przekazujemy w tym celu Państwa dane osobowe potrzebne do weryfikacji wypłacalności wymienionej firmie / wymienionym firmom:

Creditreform Boniversum GmbH
Hellersbergstraße 11
41460 Neuss

Uwzględniane są przy tym odpowiednie działania dla zachowania Państwa praw, swobód i uzasadnionych interesów. Mają Państwo możliwość przedstawiania swojego punktu widzenia poprzez kontakt pod opisanymi poniżej danymi kontaktowymi i możliwość zakwestionowania podjętej decyzji.

Po całkowitym wypełnieniu umowy Państwa dane przetwarzane w tym celu zostaną usunięte, o ile nie wyrazili Państwo jednoznacznie zgody na ich dalsze wykorzystywanie lub zastrzegamy sobie prawo do dalszego wykorzystywania danych, które jest dozwolone ustawowo i o którym informujemy Państwa w tym oświadczeniu.

6. Integracja Trusted Shops Trustbadge

Do wyświetlania naszego znaku jakości Trusted Shops i ewentualnie zebranych ocen i do oferowania produktów Trusted Shops dla kupujących po zamówieniu na tej stronie internetowej zintegrowana jest funkcja Trustbadge Trusted Shops.

Służy to zachowaniu naszych uzasadnionych interesów dotyczących optymalnego wprowadzenia na rynek poprzez umożliwienie bezpiecznych zakupów zgodnie z art. 6, ust. 1, zd. 1, lit. f RODO w ramach wyważenia interesów. Trustbadge i powiązane z nią usługi to oferta Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia. Trustbadge jest udostępniana w ramach przetwarzania zleceń przez oferenta CDN (Content Delivery Network). Trusted Shops GmbH korzysta także z usług usługodawcy z USA. Zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony danych. Dodatkowe informacje dotyczące polityki prywatności Trusted Shops GmbH dostępne są tutaj.

Po otwarciu Trustbadge serwer webowy automatycznie zapisuje tak zwany plik dziennika serwera, który zawiera także Państwa adres IP, datę i godzinę otwarcia, przesłaną ilość danych i dane administratora (dane dostępowe) i dokumentuje otwarcie. Poszczególne dane dostępowe będą przechowywane do analizy kwestii bezpieczeństwa w bazie danych bezpieczeństwa. Pliki dziennika będą automatycznie kasowane najpóźniej 90 dniu po utworzeniu.

Dodatkowe dane osobowe będą przesyłane do Trusted Shops GmbH, jeśli po uzgodnieniu zamówienia zdecydowali się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub zarejestrowali się już Państwo do danego użytkowania. Obowiązuje umowa uzgodniona między Państwem a Trusted Shops. Następuje tutaj automatyczne zbieranie danych osobowych z danych zamówienia. To, czy Państwo jako kupujący są już zarejestrowani do korzystania z produktów, będzie kontrolowane w sposób zautomatyzowany, na podstawie neutralnego parametru adresu mailowego określanego poprzez kryptologiczną funkcję jednostkową. Adres mailowy przed przekazaniem jest przekształcany w wartość hash, która nie może zostać odszyfrowana przez Trusted Shops. Po weryfikacji dla danego trafienia, parametr jest automatycznie kasowany.

Jest to konieczne dla wypełnienia naszych i występujących po stronie Trusted Shops uzasadnionych interesów świadczenia powiązanej z konkretnym zamówieniem ochrony kupującego i transakcyjnych usług wartościujących zgodnie z art. 6, ust. 1, zd. 1, lit. f RODO. Dalsze szczegóły, także dotyczące sprzeciwu, są podane wyżej i w podanym w linku Trustbadge oświadczeniu o ochronie danych osobowych Trusted Shops.7. Ciasteczka i analiza internetowa

Aby wizyta na naszej stronie internetowej była bardziej atrakcyjna i aby umożliwić korzystanie z określonych funkcji, aby wyświetlać pasujące produkty lub w celach badań rynkowych, stosujemy na różnych stronach tak zwane ciasteczka. Służy to zachowaniu naszych uzasadnionych interesów dotyczących optymalnego przedstawienia naszej oferty zgodnie z art. 6, ust. 1, zd. 1, lit. f RODO w ramach wyważenia interesów. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na urządzeniu końcowym. Niektóre ze stosowanych przez nas ciasteczek po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu przeglądarki, są ponownie kasowane (tak zwane ciasteczka sesji). Inne ciasteczka pozostają na urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie (ciasteczka trwałe). Czas przechowywania można określić poprzez ustawienia dotyczące ciasteczek w danej przeglądarce internetowej. Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby byli Państwo informowani o umieszczaniu ciasteczek i decydowali każdorazowo o ich przyjęciu lub odrzucali ich przyjęcie w danym przypadku lub ogólnie. Każda przeglądarka ma inny sposób zarządzania ustawieniami ciasteczek. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, które objaśnia, jak można zmienić ustawienia ciasteczek. Znajdują się one dla danej przeglądarki pod wymienionymi linkami:

Internet Explorer™
Safari™
Chrome™
Firefox™
Opera™
W razie nieprzyjęcia ciasteczek funkcjonalność naszej strony może być ograniczona.
Stosowanie Google (Universal) Analytics do analizy internetowej
Ta strona stosuje do analizy internetowej Google (Universal) Analytics. Usługa analizy sieciowej jest ofertą Google Ireland Limited, spółki zarejestrowanej i prowadzonej według prawa irlandzkiego z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.de). Służy to zachowaniu naszych uzasadnionych interesów dotyczących optymalnego przedstawienia naszej oferty zgodnie z art. 6, ust. 1, zd. 1, lit. f RODO w ramach wyważenia interesów. Google (Universal) Analytics stosuje metody, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez Państwa, na przykład ciasteczka. Automatycznie zebrane informacje dotyczące Państwa korzystania z danej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji na tej stronie internetowej adres IP przed przekazaniem w krajach członkowskich UE lub w innych krajach porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym będzie odpowiednio skracany. Tylko w sytuacjach wyjątkowych pełny adres IP będzie przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Przekazywany przez Google Analytics poddany anonimizacji adres IP Państwa przeglądarki zasadniczo nie będzie przechowywany razem z innymi danymi Google. Po wygaśnięciu celu i zakończeniu zastosowania przez nas Google Analytics dane pobrane w związku z tym będą usuwane.


Jeśli informacje są przesyłane na serwery Google w USA i tam zapisywane, amerykańska spółka Google LLC jest certyfikowana zgodnie z UE-US Privacy Shield. Aktualny certyfikat jest do wglądu tutaj. Na podstawie tego porozumienia między USA i Komisją Europejską ta ostatnia określiła dla przedsiębiorstwa certyfikowanego poprzez Privacy Shield odpowiedni stopień ochrony danych.

Mogą Państwo uniemożliwić zbieranie danych utworzonych przez ciasteczko i odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (w tym Państwa adres IP) dla Google i przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternatywnie do wtyczki do przeglądarki można kliknąć na ten link, aby uniemożliwić w przyszłości rejestrowanie danych na tej stronie internetowej przez Google Analytics. Wówczas na urządzeniu końcowym użytkownika zapisywane jest ciasteczko Opt Out. Po skasowaniu ciasteczek konieczne będzie ponowne kliknięcie linku.

Korzystanie z Mouseflow

Ta strona internetowa stosuje Mouseflow, narzędzie do analizy webowej Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Dania, do rejestrowania wybranych losowo poszczególnych wizyt na stronie (tylko z adresem IP po anonimizacji). Powstaje protokół ruchów myszki, kliknięć myszki i interakcji klawiatury w celu przedstawienia poszczególnych wizyt na danej stronie internetowej metodą próbki losowej jako tzw. Session Replays i przetwarzanie ich w formie tzw. Heatmaps oraz wyprowadzania na tej podstawie potencjalnych optymalizacji tej strony internetowej. Utworzone przez Mouseflow ciasteczko będzie kasowane po okresie 90 dni. Dane rejestrowane przez Mouseflow nie są danymi osobowymi i nie są przekazywane osobom trzecim; będą one przechowywane przez okres 3 miesięcy. Przechowywanie i przetwarzanie zarejestrowanych danych następuje w UE. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na rejestrowanie przez Mouseflow, mogą Państwo wyrazić swój sprzeciw na wszystkich stronach internetowych, które stosują Mouseflow, korzystając z poniższego linku:
https://mouseflow.de/opt-out
 

8. Marketing online

Google Ads Remarketing
Poprzez Google Ads reklamujemy daną stronę w wynikach wyszukiwania Google i na stronach internetowych osób trzecich. W tym celu przy wizycie na naszej stronie internetowej tworzone jest tzw. ciasteczko Remarketing przez Google, które automatycznie przy użyciu pseudonimizowanego CookieID i na podstawie odwiedzanych przez użytkownika stron umożliwia spersonalizowaną reklamę. Służy to zachowaniu naszych uzasadnionych interesów dotyczących optymalnego wprowadzenia na rynek naszej strony internetowej zgodnie z art. 6, ust. 1, zd. 1, lit. f RODO w ramach wyważenia interesów. Po wygaśnięciu celu i zakończeniu zastosowania przez nas Google Ads Remarketing dane pobrane w związku z tym będą usuwane.

Wykraczające poza te procesy przetwarzanie danych następuje tylko wówczas, kiedy wyrazili Państwo na to zgodę w Google, aby Państwa historia korzystania z aplikacji i przeglądarki została połączona z Państwa kontem Google, a informacje z Państwa konta Google były stosowane do personalizacji treści wyświetlanych w Internecie. Jeśli w takim przypadku podczas wizyty na naszej stronie internetowej są Państwo zalogowani w Google, Google korzysta z Państwa danych razem z danymi Google do tworzenia list grup docelowych i definiowania ich dla procesów Remarketingu powyżej poziomu urządzeń. W tym celu Państwa dane będą tymczasowo łączone przez Google z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Google Ads jest ofertą Google Ireland Limited, spółki zarejestrowanej i prowadzonej według prawa irlandzkiego z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.de).
Jeśli informacje są przesyłane na serwery Google w USA i tam zapisywane, amerykańska spółka Google LLC jest certyfikowana zgodnie z UE-US Privacy Shield. Aktualny certyfikat jest do wglądu tutaj. Na podstawie tego porozumienia między USA i Komisją Europejską ta ostatnia określiła dla przedsiębiorstwa certyfikowanego poprzez Privacy Shield odpowiedni stopień ochrony danych.

Mogą Państwo dezaktywować ciasteczko Remarketing poprzez ten link. Oprócz tego mogą też Państwo informować się w Digital Advertising Alliance o kwestiach generowania ciasteczek i wprowadzać odpowiednie ustawienia.

Live Chat Tool Userlike
Jeśli do nawiązania kontaktu stosują Państwo Live Chat Tool, podane tam dobrowolnie dane (nazwisko, adres mailowy, wiadomość) będą przetwarzane przez nas zgodnie z art. 6, ust. 1, zd. 1, lit. b RODO do odpowiedzi na zapytanie w ramach realizacji umowy. Oprócz tego korzystanie z tego narzędzia służy zachowaniu naszych uzasadnionych interesów dotyczących efektywnej i ulepszonej komunikacji z klientem zgodnie z art. 6, ust. 1, zd. 1, lit. f RODO w ramach wyważenie interesów. Następnie dane będą usuwane.
W ramach przetwarzania na nasze zlecenie usługodawca Userlike świadczy dla nas usługi w zakresie udostępniania Live Chat Tool. Wszystkie dane, które zbierane są ramach korzystania z Chat Tool, są przetwarzane na jego serwerach.

Google reCAPTCHA
W celu ochrony przed nadużyciem naszych formularzy internetowych i przed spamem korzystamy w ramach niektórych formularzy na tej stronie internetowej z usługi Google reCAPTCHA. Google reCAPTCHA jest ofertą Google Ireland Limited, spółki zarejestrowanej i prowadzonej według prawa irlandzkiego z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. (www.google.de). Poprzez weryfikację ręcznego wprowadzania danych ta usługa sprawdza, czy nie występuje zautomatyzowane oprogramowanie (tzw. boty), które wykonuje aktywności na danej stronie internetowej. Zgodnie z art. 6, ust. 1, zd. 1, lit. f RODO służy to zachowaniu naszego uzasadnionego interesu w zakresie ochrony naszej strony internetowej przed nadużyciem i niezakłóconego przedstawiania naszej witryny online w ramach wyważenia interesów.

Google reCAPTCHA stosuje przy użyciu zintegrowanego na stronie internetowej kodu, tzw. JavaScript, w ramach weryfikacji, metody, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, na przykład ciasteczka. Automatycznie zebrane informacje dotyczące Państwa korzystania z danej strony internetowej, włącznie z Państwa adresem IP, są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Oprócz tego także inne ciasteczka, zapisane przez usługi Google w Państwa przeglądarce, są przetwarzane przez Google reCAPTCHA.
Odczyt lub zapisywanie danych osobowych z pól wprowadzania danego formularza nie ma miejsca.

Jeśli informacje są przesyłane na serwery Google w USA i tam zapisywane, amerykańska spółka Google LLC jest certyfikowana zgodnie z UE-US Privacy Shield. Aktualny certyfikat jest do wglądu tutaj. Na podstawie tego porozumienia między USA i Komisją Europejską ta ostatnia określiła dla przedsiębiorstwa certyfikowanego poprzez Privacy Shield odpowiedni stopień ochrony danych.

Mogą Państwo uniemożliwić zbieranie danych utworzonych przez JavaScript lub ciasteczko i odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (w tym Państwa adres IP) dla Google i przetwarzanie tych danych przez Google, uniemożliwiając w ustawieniach przeglądarki wykonywanie JavaScript lub generowanie ciasteczek. Prosimy uwzględnić jednak, że wówczas funkcjonalność naszej oferty internetowej może być dla Państwa ograniczona.

Dodatkowe informacje dotyczące polityki prywatności Google dostępne są tutaj.Google Fonts

Na tej stronie internetowej zintegrowany jest kod skryptu „Google Fonts”. Google Fonts jest ofertą Google Ireland Limited, spółki zarejestrowanej i prowadzonej według prawa irlandzkiego z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. (www.google.de). Służy to zachowaniu naszych uzasadnionych interesów jednolitego przedstawiania treści na naszej stronie internetowej zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. f) RODO w ramach wyważenia interesów. W tym zakresie tworzone jest połączenie między stosowaną przez Państwa przeglądarką i serwerami Google. W rezultacie Google otrzymuje informacje o tym, że z Państwa adresu IP otwarta została nasza strona internetowa.
Jeśli informacje są przesyłane na serwery Google w USA i tam zapisywane, amerykańska spółka Google LLC jest certyfikowana zgodnie z UE-US Privacy Shield. Aktualny certyfikat jest do wglądu tutaj. Na podstawie tego porozumienia między USA i Komisją Europejską ta ostatnia określiła dla przedsiębiorstwa certyfikowanego poprzez Privacy Shield odpowiedni stopień ochrony danych. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Google zawarte są w Informacjach o polityce prywatności Google.
9. Media społecznościowe

Nasza obecność online na Facebooku, Youtube, Xing, LinkedIn

Nasza obecność w sieciach społecznościach i na platformach służy lepszej, aktywnej komunikacji z naszymi klientami i podmiotami zainteresowanymi współpracą. Informujemy tam o naszych produktach i prowadzonych promocjach.
Podczas wizyty na naszych profilach w mediach społecznościowych Państwa dane mogą być automatycznie zbierane i zapisywane dla celów badań rynku i reklamy. Na podstawie tych danych przy zastosowaniu pseudonimów generowane są tzw. profile użytkowania. Mogą one być stosowane, aby przełączać np. treści reklamowe na platformach i poza nimi, które odpowiadają Państwa zainteresowaniom. W tym celu z reguły zapisywane są ciasteczka na urządzeniu końcowym. W takich ciasteczkach zapisywane są dane o aktywności odwiedzających i zainteresowaniach użytkownika. Zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. f RODO służy to zachowaniu naszego uzasadnionego interesu zoptymalizowanego przedstawiania naszej oferty i efektywnej komunikacji z klientami i podmiotami zainteresowanymi w ramach wyważenia interesów. Jeśli będą Państwo proszeni przez danych administratorów platform mediów społecznościowych o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, np. poprzez pole kontrolne, podstawą prawną przetwarzania danych jest każdorazowo art. 6, ust. 1, lit. a RODO.
Jeśli wyżej wymienione platformy mediów społecznościowych mają siedzibę główną w USA, obowiązują wymienione regulacje: Dla USA występuje decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony Komisji Europejskiej. Odnosi się ona do EU-US Privacy Shield. Aktualny certyfikat dla danego przedsiębiorstwa dostępny jest do wglądu tutaj.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i wykorzystywania danych przez oferentów na ich stronach oraz możliwości kontaktu i powiązanych z tym praw i możliwości ustawień dla ochrony sfery prywatnej, zwłaszcza możliwości sprzeciwu (Opt Out) wynikają z podanych niżej w linkach informacjach o polityce prywatności. Jeśli będą Państwo potrzebować pomocy w tym zakresie, mogą Państwo zwrócić się do nas.


Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
Przetwarzanie danych następuje na podstawie uzgodnienia między administratorami zgodnie z art. 26 RODO, które jest dostępne do wglądu tutaj.
Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych w ramach wizyty na profilu Facebook (informacje dotyczące danych Insights) dostępne są tutaj.

Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xing: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Możliwość sprzeciwu (Opt Out):

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google/ YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated

LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/widerspruchsrecht10. Wysyłka przypomnień o ocenie przez e-mail

Przypomnienie o ocenie z Trusted Shops
Jeśli podczas zamówienia lub po zamówieniu wyrazili Państwo na to jednoznaczną zgodę zgodnie z art. 6, ust. 1, zd. 1, lit. a RODO, będziemy przekazywać Państwa adres mailowy do Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia (www.trustedshops.de), aby firma ta przesyłała Państwu mailem przypomnienie o ocenie.

Zgoda może zostać w każdej chwili wycofana poprzez wiadomość na niżej opisane dane kontaktowe lub bezpośrednio do Trusted Shops.

11. Możliwość kontaktu i Państwa prawa

Jako podmiot danych mają Państwo następujące prawa:
• według art. 15 RODO prawo do żądania w określonym tam zakresie informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych;
• według art. 16 RODO prawo domagania się niezwłocznego korygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia zapisanych u nas Państwa danych osobowych;
• według art. 17 RODO prawo domagania się usunięcia przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych, o ile nie jest konieczne dalsze ich przetwarzanie
- w ramach korzystania z prawa swobodnego wypowiadania się i informacji;
- dla wypełnienia zobowiązania prawnego;
- ze względu na interes publiczny lub
- do dochodzenia, zgłaszania lub obrony roszczeń prawnych
;
• według art. 18 RODO prawo domagania się ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli
- prawidłowość danych jest przez Państwa kwestionowana;
- przetwarzanie jest niezgodne z przepisami, ale odmawiają Państwo ich skasowania;
- nie potrzebujemy już tych danych, ale wymagane są do dochodzenia, zgłaszania lub obrony roszczeń prawnych lub
- zgodnie z art. 21 RODO złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania;
• według art. 20 RODO prawo domagania się otrzymania Państwa danych osobowych, które zostały nam udostępnione, w popularnym, odczytywanym przez maszyny formacie lub prawo domagania się przekazania do innego administratora;
• według art. 77 RODO prawo do składania zażalenia w organie nadzorczym. Z reguły mogą Państwo w tym celu zwracać się do organu nadzorczego właściwego dla Państwa miejsca pobytu lub miejsca pracy lub naszej siedziby przedsiębiorstwa.


W razie pytań dotyczących zbierania, przetwarzania lub wykorzystania Państwa danych osobowych, przy informacjach, korygowaniu, ograniczaniu lub usuwaniu danych i wycofywaniu wydanej zgody lub przy wyrażaniu sprzeciwu wobec określonego przetwarzania danych prosimy zwracać się bezpośrednio do nas, korzystając z danych kontaktowych w stopce.

Inspektor. Ochrony Danych:
Philipp Schmitt
Industriestraße 3
70794 Filderstadt

philipp.schmitt@topregal.com
Prawo do sprzeciwu
Jeśli dla zachowania naszego uzasadnionego interesu w ramach wyważenia interesów przetwarzamy dane osobowe w wyżej przedstawiony sposób, mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzanie danych następuje w celach marketingu bezpośredniego, mogą Państwo w każdej chwili skorzystać z tego prawa w wyżej opisany sposób. Jeśli przetwarzanie następuje w innych celach, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu tylko w razie występowania powodów, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu, Państwa dane osobowe nie będą dalej przez nas przetwarzane w tych celach, chyba że możemy udokumentować powody przetwarzania wymagające ochrony, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i swobodami lub kiedy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie przed roszczeniami prawnymi

Nie dotyczy to sytuacji, kiedy przetwarzanie następuje w celach marketingu bezpośredniego. Wówczas nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu.