Koszyk

Produkty

Wanny wychwytowe

Tacki zbiorcze są środkiem zapobiegającym zanieczyszczeniu środowiska. Podczas przechowywania mają one na celu zapobieganie przedostawaniu się wyciekających substancji i płynów do gleby lub wody. W przypadku składowania materiałów niebezpiecznych obowiązują różne wymogi prawne. Na przykład, wanna wychwytowa musi być w stanie zebrać co najmniej 10% całkowitej objętości magazynowej lub największej wielkości składowanego zbiornika. W strefach ochrony wód musi być dostępne 100% pojemności zbiornika dla składowanych towarów. W zależności od rodzaju składowanego towaru stosuje się wanny wychwytowe wykonane z żelbetu, blachy stalowej lub tworzywa sztucznego.

Szczegółowe informacje można znaleźć w tak zwanej "dyrektywie w sprawie stalowych zbiorników" lub w "Dyrektywa w sprawie wymogów dotyczących tac zbierających anam stal o pojemności do 1000 litrów (StawaR)".która jest dostępna jako "wersja z września 2011 r." na stronie internetowej Niemiecki Instytut Inżynierii Strukturalnej (DIBt) jest dostępny do pobrania.

trusted shops
W zestawie ochrona kupującego
Bardzo dobry
4.6 /5.00