Koszyk

Produkty

DIN EN 131 - Międzynarodowa norma dotycząca drabin

Norma DIN EN 131 jest podstawą bezpiecznego użytkowania wszystkich typów drabin. Ma ono zastosowanie w całej Europie i rozróżnia grupy użytkowników "Professional", tzn. używanie drabin w środowisku komercyjnym, oraz "Non-Professional" w przypadku używania drabin przez osoby prywatne. Norma EN 131 przewiduje na przykład, że drabiny muszą być zaprojektowane dla udźwigu co najmniej 150 kg i że są one porównywalne do Kontrola półek - musi być sprawdzana raz w roku. Egzamin może być przeprowadzony wyłącznie przez kompetentne osoby, które dzięki wykształceniu, doświadczeniu zawodowemu i przeszkoleniu posiadają zdolność do prawidłowej oceny stanu drabiny.

Formalnie norma DIN EN 1 składa się z części od DIN EN 131-1 do DIN EN 131-7, przy czym pierwsze trzy części określają, jak mają być nazywane, konstruowane, testowane i znakowane drabiny. Pozostałe cztery części normy DIN EN 131 dotyczą wymagań, badań i oznakowania drabin.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. w odniesieniu do drabin pojedynczych obowiązują bardziej rygorystyczne wymogi

Od początku 2018 roku, wszystkie przenośne Drabiny pojedyncze mają wydłużoną podstawę od 3m długości. Wymóg ten, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., stanowi normę DIN EN 131. Może ona być realizowana na różne sposoby, na przykład poprzez konstrukcję stożkową, z poprzeczką zamontowaną poprzecznie na stopce drabiny. Trawers lub za pomocą dodatkowych ramion podporowych, w szczególności dla indywidualnie używanych sekcji drabiny. Minimalna długość przedłużenia zależy od długości całkowitej, ale może być ograniczona przez producenta do 1,2 m. Drabiny w istniejących budynkach można doposażyć na przykład w instalację poprzeczki i kontynuować ich eksploatację.

Wszystkie drabiny, które można zamówić w firmie TOPREGAL, są zgodne z obowiązującymi wytycznymi i specyfikacjami normy DIN EN 131.

trusted shops
W zestawie ochrona kupującego
Bardzo dobry
4.63 /5.00