Alle producten

Gegevensbescherming

Verklaring inzake gegevensbescherming

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:
TOPREGAL GmbH
Industriestraße 3
70794 Filderstadt
Duitsland

philipp.schmitt@topregal.com

Bedankt voor uw interesse in onze webwinkel. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de verwerking van uw gegevens.

1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonsgegevens te geven. Bij het bezoeken van een website slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het bezoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de opvragende provider (toegangsgegevens) bevat en het bezoek documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend beoordeeld om de storingsvrije werking van de website te garanderen en ons aanbod te verbeteren. In overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder f van de AVG dient dit ter waarborging van onze legitieme belangen bij een juiste voorstelling van ons aanbod, welke zwaarder wegen dan de belangen van de betrokken partijen. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan de website verwijderd.

Hostingdiensten via een derde partij
In het kader van de verwerking namens ons levert een derde partij ons de diensten voor de hosting en weergave van de website. Alle gegevens die in de loop van het gebruik van deze website of in de daarvoor bestemde formulieren in de webwinkel worden verzameld, zoals hieronder beschreven, worden verwerkt op de servers van de website. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen de hier beschreven reikwijdte.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

2. Verzameling en gebruik van gegevens voor contractverwerking, het opnemen van contact en openen van een klantenaccount

Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u ons deze informatie vrijwillig verstrekt in het kader van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben voor de contractverwerking of voor de verwerking van contactopname door uw contactpersoon en u de bestelling of de contactpersoon zonder de gegevens niet kunt versturen. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de bijbehorende invoerformulieren. Wij gebruiken de gegevens die u ons verstrekt in overeenstemming met art. 6, lid 1, zin 1, onder b van de AVG voor de contractverwerking en de verwerking van uw aanvragen.
Voor zover u hiervoor toestemming heeft gegeven in overeenstemming met art. 6, lid 1, zin 1, onder a van de AVG, door te besluiten een klantenaccount te openen, zullen wij uw gegevens gebruiken voor het openen van een klantenaccount.
Na volledige verwerking van het contract of verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden die wettelijk zijn toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. Het verwijderen van uw klantenaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het hieronder beschreven contactadres of door gebruik te maken van een functie in het klantaccount die voor dit doel is bestemd.

3. Gegevensoverdracht

Om de overeenkomst conform art. 6, lid 1, zin 1, onder b van de AVG uit te voeren, geven wij uw gegevens door aan het met de levering belaste vervoersbedrijf, voor zover dit nodig is voor de levering van de bestelde goederen. Afhankelijk van welke aanbieder van de betalingsdienst u in het bestelproces selecteert, geven wij de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de bank die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan de aanbieder van de betalingsdienst die door ons is belast of aan de geselecteerde betaaldienst voor de verwerking van de betaling. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde aanbieders van de betalingsdienst deze gegevens ook zelf als u daar een rekening opent. In dit geval moet u tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens inloggen bij de aanbieder van de betalingsdienst. In dit verband is de verklaring inzake gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.Gegevensoverdracht naar leveranciers
Indien u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, geven wij uw telefoonnummer door aan de geselecteerde leverancier conform art. 6, lid 1, zin 1, onder a van de AVG zodat deze vóór de levering contact met u kan opnemen om de levering aan te kondigen of te coördineren.

De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar de leverancier via het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij de gegevens die u voor dit doel hebt verstrekt, verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens te gebruiken op een wijze die wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Beck Spedition + Logistik GmbH
Raiffeisenstraße 25
70794 Filderstadt
Duitsland


Gegevensoverdracht naar incassobureaus
Om de overeenkomst conform art. 6, lid 1, zin 1, onder b van de AVG uit te voeren, geven wij uw gegevens door aan een belast incassobedrijf indien onze betalingsvordering ondanks een eerdere aanmaning niet is voldaan. In dit geval wordt de vordering rechtstreeks door het incassobureau geïnd. Daarnaast dient de overdracht ter bescherming van onze legitieme belangen, die zwaarder wegen dan de belangen van alle betrokken partijen, bij het effectief indienen of afdwingen van onze betalingsvordering in overeenstemming met art. 6, lid 1, zin 1, onder f van de AVG.

4. E-mailnieuwsbrief en reclame per post

E-mailadvertenties met aanmelding voor de nieuwsbrief
Indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zullen wij de daarvoor benodigde gegevens of door u afzonderlijk verstrekte gegevens gebruiken om u op basis van uw toestemming regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen conform art. 6, lid 1, zin 1, onder a van de AVG.

Afmelden voor de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het hieronder beschreven contactadres of door gebruik te maken van een link in de nieuwsbrief die voor dit doel is bestemd. Na afmelding zullen wij het e-mailadres dat u voor dit doel hebt verstrekt, uit de lijst met ontvangers verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens te gebruiken op een wijze die wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

E-mailadvertenties zonder aanmelding voor de nieuwsbrief en uw recht van bezwaar
Indien wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor, op basis van § 7 lid 3 UWG (Duitse mededingingswetgeving), u regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen over soortgelijke producten uit ons assortiment als de reeds gekochte producten. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij het aanspreken van onze klanten in de advertenties, die zwaarder wegen dan alle andere belangen.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een daartoe bestemde link in de advertentiemail, zonder dat dit andere kosten met zich meebrengt dan de verzendingskosten volgens de basistarieven.

De nieuwsbrief wordt door een dienstverlener namens ons verstuurd, aan wie wij uw e-mailadres voor dit doel doorgeven.

Deze serviceprovider is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd in het kader van het privacyschild.

Reclame per post en uw recht van bezwaar
Verder behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze eigen advertentiedoeleinden, bijvoorbeeld om u per post interessante aanbiedingen en informatie over onze producten te sturen. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die zwaarder wegen dan de belangen van alle betrokken partijen, bij het aanspreken van onze klanten met advertenties in overeenstemming met art. 6, lid 1, zin 1, onder f van de AVG.

De reclamepost wordt door een dienstverlener namens ons bezorgd, aan wie wij uw gegevens voor dit doel doorgeven.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie.

5. Gebruik van gegevens voor de verwerking van betalingen

Kredietbeoordeling
Bij vooruitbetaling, bijvoorbeeld in het geval van aankoop op rekening, is het noodzakelijk om identiteits- en kredietbeoordelingsinformatie te verkrijgen van gespecialiseerde dienstverlenende bedrijven (kredietagentschappen) conform art. 22, lid 2, onder a van de AVG om de overeenkomst te kunnen afsluiten. Voor dit doel geven wij uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een kredietbeoordeling door aan de volgende onderneming(en):

Creditreform Boniversum GmbH
Hellersbergstraße 11
41460 Neuss

Er zal rekening worden gehouden met passende maatregelen om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te beschermen. U hebt de mogelijkheid om uw standpunt kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten door contact op te nemen middels de hieronder genoemde contactoptie.

Nadat het contract volledig is uitgevoerd, worden uw gegevens die voor dit doel zijn verwerkt, verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden die wettelijk zijn toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

6. Integratie van de Trustbadge van Trusted Shops

Om ons Trusted Shops-keurmerk en de eventueel verzamelde beoordelingen, alsmede het aanbieden van producten van Trusted Shops voor kopers na een bestelling te tonen, is de Trustbadge van Trusted Shops op deze website geïntegreerd.

Dit dient om onze legitieme belangen, die zwaarder wegen dan de belangen van alle betrokken partijen, optimaal te behartigen door veilig winkelen mogelijk te maken in overeenstemming met art. 6, lid 1, zin 1, onder f van de AVG. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. De Trustbadge wordt verstrekt door een CDN-aanbieder (Content Delivery Network) in het kader van de orderverwerking. Trusted Shops GmbH maakt ook gebruik van dienstverleners uit de VS. Er wordt gezorgd voor een adequaat niveau van gegevensbescherming. Meer informatie over gegevensbescherming bij Trusted Shops GmbH vindt u hier.

Bij het opvragen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het bezoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de opvragende provider (toegangsgegevens) bevat en het bezoek documenteert. Individuele toegangsgegevens worden opgeslagen in een beveiligingsdatabase voor de analyse van beveiligingsincidenten. De logbestanden worden uiterlijk 90 dagen na het aanmaken automatisch verwijderd.

Verdere persoonlijke gegevens worden aan Trusted Shops GmbH doorgegeven als u besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken na het afronden van een bestelling of als u zich al hebt geregistreerd voor gebruik. De contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops is van toepassing. Voor dit doel worden automatisch persoonlijke gegevens uit de bestelgegevens verzameld. Met een neutrale parameter, namelijk het e-mailadres dat via een versleutelde eenrichtingsfunctie is verkregen, wordt automatisch gecontroleerd of u als koper al geregistreerd bent voor het gebruik van het product. Voor de verzending wordt het e-mailadres versleuteld en deze kan niet door Trusted Shops worden ontsleuteld. Na controle op een overeenkomst wordt de parameter automatisch gewist.

Dit is noodzakelijk voor de vervulling van de voornaamste legitieme belangen van ons en Trusted Shops bij het bieden van klantenbescherming in verband met de specifieke bestelling en de dienstverlening op het gebied van de transactiewaardering volgens artikel 6, lid 1, zin 1, onder f van de AVG. Meer details, ook met betrekking tot het aantekenen van bezwaar, zijn te vinden in het privacybeleid van Trusted Shops waarnaar u hierboven en in de Trustbadge een link vindt.7. Cookies en webanalyse

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken, om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die zwaarder wegen dan de belangen van alle betrokken partijen, bij het optimaal presenteren van ons aanbod in overeenstemming met art. 6, lid 1, zin 1, onder f van de AVG. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen op uw apparaat. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). U kunt de duur van de opslag zien in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het plaatsen van cookies en dat u individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of dat u de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser is anders in de manier waarop de cookie-instellingen worden beheerd. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de respectievelijke browsers onder de volgende links:

Internet Explorer™
Safari™
Chrome™
Firefox™
Opera™
Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.
Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics voor de analyse van de website. De webanalysedienst wordt geleverd door Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht met zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.nl). Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die zwaarder wegen dan de belangen van alle betrokken partijen, bij het optimaal presenteren van ons aanbod in overeenstemming met art. 6, lid 1, zin 1, onder f van de AVG. Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Door het activeren van IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres ingekort voor verzending binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Het door uw browser in het kader van Google Analytics doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. Na het stopzetten van het doel en het beëindigen van het gebruik van Google Analytics door ons, zullen de in dit kader verzamelde gegevens worden verwijderd.


Voor zover informatie wordt overgedragen aan de servers van Google in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd in het kader van het privacyschild.

U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browser-plugin kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website registreert. Een opt-out-cookie wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

Gebruik van Mouseflow

Deze website maakt gebruik van Mouseflow; een webanalyse-instrument van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken, om willekeurig geselecteerde individuele bezoeken te registreren (alleen met geanonimiseerd IP-adres). Dit resulteert in een protocol van muisbewegingen, muisklikken en toetsenbordinteractie, met de bedoeling om individuele bezoeken aan deze website willekeurig te reproduceren als zogenaamde sessieherhalingen en deze te evalueren in de vorm van zogenaamde heat maps en mogelijke verbeteringen voor deze website af te leiden. Het door Mouseflow gegenereerde cookie wordt na een periode van 90 dagen verwijderd. De door Mouseflow verzamelde gegevens worden voor een periode van 3 maanden bewaard, zijn niet persoonlijk en worden niet aan derden doorgegeven. De opslag en verwerking van de verzamelde gegevens vindt plaats binnen de EU. Als u niet wilt dat Mouseflow uw gegevens verzamelt, kunt u daartegen bezwaar maken op alle websites die gebruikmaken van Mouseflow door op de volgende link te klikken:
https://mouseflow.com/opt-out/
 

8. Online marketing

Google Ads Remarketing
Via Google Ads promoten we deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Daartoe wordt bij uw bezoek aan onze website de zogenaamde remarketingcookie door Google ingesteld, die automatisch op basis van de bezochte pagina's en met behulp van een pseudoniem van een cookie-id reclame op basis van interesse mogelijk maakt. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de optimale exploitatie van onze website, die zwaarder wegen dan alle betrokken partijen, in overeenstemming met art. 6, lid 1, zin 1, onder f van de AVG. Na het stopzetten van het doel en het beëindigen van het gebruik van Google Ads Remarketing door ons, zullen de in dit kader verzamelde gegevens worden verwijderd.

Verdere verwerking van de gegevens vindt alleen plaats als u met Google bent overeengekomen dat uw web- en app-browsinggeschiedenis door Google wordt gekoppeld aan uw Google-account en dat de informatie uit uw Google-account wordt gebruikt om de advertenties die u op het internet ziet, te personaliseren. Als u tijdens uw bezoek aan onze website bij Google bent ingelogd, gebruikt Google uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics voor het maken en definiëren van doelgroeplijsten voor apparaatoverschrijdende remarketing. Voor dit doel worden uw persoonlijke gegevens door Google tijdelijk gekoppeld aan de gegevens van Google Analytics om zo doelgroepen te kunnen vormen.

Google Ads wordt geleverd door Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht met zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.nl).
Voor zover informatie wordt overgedragen aan de servers van Google in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd in het kader van het privacyschild.

U kunt de remarketingcookie deactiveren via deze link. U kunt ook contact opnemen met de Digital Advertising Alliance om te weten te komen hoe cookies worden ingesteld en om uw instellingen aan te passen.

Live chattool Userlike
Als u de live chattool gebruikt om contact met ons op te nemen, worden de gegevens die u daar vrijwillig invoert (naam, e-mail adres, bericht) door ons verwerkt in overeenstemming met art. 6, lid 1, zin 1, onder b van de AVG voor het beantwoorden van de aanvraag in het kader van de contractafhandeling. Bovendien dient het gebruik van deze tool om onze legitieme belangen te waarborgen bij een effectieve en verbeterde communicatie met de klant, die zwaarder wegen dan de belangen van onze klanten, in overeenstemming met art. 6, lid 1, zin 1, onder f van de AVG. De gegevens worden vervolgens gewist.
In het kader van de verwerking namens ons levert de derde partij, Userlike, ons de diensten voor het leveren van de live chattool. Alle gegevens die tijdens het gebruik van de chattool worden verzameld, worden op de servers verwerkt.

Google reCAPTCHA
Ter bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en tegen spam maken wij op deze website in bepaalde gevallen gebruik van de service Google reCAPTCHA. Google reCAPTCHA wordt geleverd door Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht met zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.nl). Door het controleren van een handmatige invoer voorkomt deze dienst dat geautomatiseerde software (zogenaamde bots) misbruik maakt van de website. In overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder f van de AVG dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen bij de bescherming van onze website tegen misbruik en bij een probleemloze presentatie van onze online aanwezigheid.

Google reCAPTCHA maakt gebruik van een in de website ingebouwde code, een zogenaamde JavaScript, als onderdeel van de verificatiemethoden die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maakt, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website, inclusief uw IP-adres, wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Bovendien worden andere cookies die door Google-services in uw browser worden opgeslagen, door Google reCAPTCHA geanalyseerd.
Persoonlijke gegevens worden niet uitgelezen of opgeslagen vanuit de invoervelden van het betreffende formulier.

Voor zover informatie wordt overgedragen aan de servers van Google in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd in het kader van het privacyschild.

U kunt het gebruik van JavaScript of cookies weigeren en de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van onze website voor uw gebruik kan beperken.

Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Google vindt u hier.Google Fonts

Op deze website is de scriptcode “Google Fonts” geïntegreerd. Google Fonts wordt geleverd door Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht met zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.nl). Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen in een uniforme presentatie van de inhoud van onze website, die zwaarder wegen dan de belangen van alle betrokken partijen, in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder f van de AVG. Hiervoor wordt een verbinding tot stand gebracht tussen de browser die u gebruikt en de Google-servers. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres wordt benaderd.
Voor zover informatie wordt overgedragen aan de servers van Google in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd in het kader van het privacyschild. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in het Privacybeleid van Google.
9. Social media

Onze online aanwezigheid op Facebook, Youtube, Xing, LinkedIn

Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms draagt bij aan een betere, actieve communicatie met onze klanten en geïnteresseerden. Daar informeren we over onze producten en actuele aanbiedingen.
Wanneer u onze sociale mediakanalen bezoekt, kunnen uw gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Uit deze gegevens worden met behulp van pseudoniemen zogenaamde gebruiksprofielen gemaakt. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties te plaatsen binnen en buiten de platforms die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Voor dit doel worden meestal cookies gebruikt op uw apparaat. Deze cookies slaan het bezoekersgedrag en de interesses van de gebruikers op. In overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f van de AVG dient dit ter waarborging van onze legitieme belangen bij een juiste voorstelling van ons aanbod en een effectieve communicatie met klanten en geïnteresseerden. Indien u door de betreffende sociale-mediaplatformbeheerders om toestemming wordt gevraagd voor de gegevensverwerking, bijvoorbeeld door middel van een selectievakje, is de wettelijke basis voor de gegevensverwerking artikel 6, lid 1, onder a van de AVG.
Voor zover de bovengenoemde sociale mediaplatforms hun hoofdkantoor in de VS hebben, geldt het volgende: De Europese Commissie heeft voor de VS een passend besluit genomen. Dit gaat terug naar het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat voor het betreffende bedrijf kan hier worden bekeken.
Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de aanbieders op hun websites, evenals een contactoptie en uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, in het bijzonder opt-out-opties, verwijzen wij u naar de informatie in de link hieronder over gegevensbescherming van de aanbieders. Als u hier nog hulp bij nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen.


Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst tussen medeverantwoordelijke partijen conform art. 26 AVG, die u hier kunt bekijken.
Meer informatie over de verwerking van gegevens in het kader van een bezoek aan een Facebook-pagina (informatie over Insights-gegevens) vindt u hier.

Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xing: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Opt-out:

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google/ YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated

LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/widerspruchsrecht10. Het versturen van evaluatieherinneringen per e-mail

Evaluatieherinnering via Trusted Shops
Indien u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven conform art. 6 lid 1, zin 1, onder a van de AVG sturen wij uw e-mailadres naar Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.de), zodat zij u per e-mail een evaluatieherinnering sturen.

Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar Trusted Shops.

11. Contactgegevens en uw rechten

Als gebruiker hebt u de volgende rechten:
• in overeenstemming met art. 15 AVG, het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt voor zover dat is beschreven;
• in overeenstemming met art. 16 AVG, het recht om de onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;
• in overeenstemming met art. 17 AVG, het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen te eisen, tenzij verdere verwerking ervan
- voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
- om een wettelijke verplichting na te komen;
- om redenen van algemeen belang, of
- om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen
is vereist;
- in overeenstemming met art. 18 AVG, het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen, op voorwaarde dat
- de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
- de verwerking onwettig is, maar u het weigert te verwijderen;
- we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze wel nodig hebt om juridische vorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of
- u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 AVG;
• in overeenstemming met art. 20 DSGVO, het recht om uw persoonsgegevens die u heeft verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke partij;
• in overeenstemming met artikel 77 AVG, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Doorgaans kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende instantie in uw woonplaats of de plaats waar u werkt, of in het hoofdkantoor van ons bedrijf.


Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens, alsmede herroeping van gegeven toestemmingen of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neemt u direct contact met ons op via de contactgegevens in onze colofon.

Privacyfunctionaris:
Philipp Schmitt
Industriestraße 3
70794 Filderstadt

philipp.schmitt@topregal.com
Recht van bezwaar
Voor zover wij persoonlijke gegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd om onze legitieme belangen, die zwaarder wegen dan de belangen van alle andere betrokken partijen, te waarborgen, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met uitwerking in de toekomst. Indien de verwerking bestemd is voor directe marketingdoeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden is, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen voor zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Na uitoefening van uw recht van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor een verwerking die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om juridische vorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen

Dit geldt niet als de verwerking bestemd is voor directe marketingdoeleinden. Dan zullen wij uw persoonlijke gegevens niet verder verwerken voor dit doel.

trusted shops
Beschermde aankoop
Goed
4.37/5.00